Jogi nyilatkozat

Használati feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el a weblapunk alábbi használati feltételeit! 

A MAHART Container Center Kft. által üzemeltetett www.containercenter.hu címen elérhető portál oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt használati feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a következő feltételekkel kérjük, ne nyissa meg web oldalainkat!

Információk

A www.containercenter.hu web oldalain megjelenő információk, adatok, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a MAHART Container Center Kft. felelősséget nem vállal. A MAHART Container Center Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. 

Online szolgáltatásaink használata a MAHART Container Center Kft. által üzemeltetett honlap használójának tilos kiadnia magát más felhasználónak vagy más személynek, és érvénytelen e-mail címmel regisztrálnia. Közönséges, goromba nyelvezet használata a weblaphoz való hozzáférés felfüggesztését eredményezheti.   

Szerzői jog

A www.containercenter.hu web-oldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a MAHART Container Center Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. 

Személyes adatok

A személyes adatok speciális információk, amelyek személyes vagy tényszerű jellemzőket tartalmaznak egy bizonyos természetes személyre vagy egy természetes személyre vonatkozóan, aki pontosan megnevezhető. Ide sorolhatók olyan információk, mint az Ön neve, lakcíme, telefon-száma és születési ideje. Azok az információk, amelyek nem hozhatók közvetlen kapcsolatba az Ön személyazonosságával – mint az Ön kedvencként beállított weboldalai, vagy egy oldal látogatóinak a száma – nem számítanak személyes adatoknak.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

A MAHART Container Center Kft. elkötelezett annak érdekében, hogy bizalmasan kezelje a weboldalára látogatók személyes adatait. Ha Ön felkeresi weboldalunkat, webszervereink biztonsági okokból átmenetileg elmentik az oldalunkkal kapcsolatba lépő számítógép adatait, az Ön által megtekintett weboldalak egy listáját, valamint a dátumot és a látogatás időtartamát, az igénybe vett böngésző azonosítási adatai és az operációs rendszert, valamint azt a weboldalt, amelyről Ön az oldalunkra érkezett. További személyes adatok, mint az Ön neve, címe, telefonszáma vagy e-mail címe - csak abban az esetben kerülnek rögzítésre, ha Ön ezeket önkéntesen megadja – például a kapcsolat felvételi űrlap kitöltésekor.

A MAHART Container Center Kft. weboldalának bizonyos területein a belépéshez regisztráció vagy jelszó megadása lehet szükséges. Az ezeket az eszközöket igénybe vevő partnereinktől kapott információkat a MAHART Container Center Kft. a nemzeti jogrendszernek megfelelően használhatja. A MAHART Container Center Kft. kizárólag a hatályos jogszabályok szerint ad a személyes adatokhoz hozzáférést harmadik félnek.

A MAHART Container Center Kft. az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a weboldal technikai karbantartása, és az Ön kéréseinek teljesítése céljából használja – elsősorban tehát az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy az Ön kérdéseinek a megválaszolása céljából. Az adatok ugyanakkor segítséget nyújthatnak abban is, hogy az Ön igényei szerint fejlesszük szolgáltatásainkat és weboldalunk tartalmát, szerkezetét.

A MAHART Container Center Kft. az Ön személyes adatait harmadik félnek nem adja ki, nem adja el, nem ruházza át, kivéve, ha ezt törvény követeli meg, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, Például, amennyiben igénybe veszi szolgáltatásainkat, szükséges lehet, hogy az Ön címét és adatait továbbadjuk megbízottunknak.

Személyes adatok védelme

A MAHART Container Center Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a MAHART Container Center Kft. részére, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a MAHART Container Center Kft. - (www.containercenter.hu) - nyilvántartsa és titokként kezelje. 

Köszönjük együttműködését és megértését!