Termináli közlekedés szabályai

Ezúton szeretnénk felhívni Tisztelt Ügyfeleink figyelmét az MCC terminál területén a következő közlekedési szabályok betartására:

A terminál területén a KRESZ szabályai érvényesek (pl.: egyirányú közlekedés, záróvonal, stb.), kérjük a szabályok fokozott betartását

.A terminál területén a megengedett maximális sebesség: 20 km/h.

Személygépkocsival megállni, várakozni, vagy parkolni kizárólag az MCC irodaépülete előtt kijelölt személygépkocsi parkolóknál lehetséges a termináli ügyintézés, megbeszélés idejéig díjmentes. A terminálra személygépkocsival behajtani, ott parkolni szigorúan tilos! 

Tehergépjárművel terminálon a konténer leadásán, illetve konténer felvételén kívül megállni, várakozni, parkolni szigorúan tilos.

Adminisztratív ügyintézés idejére megállni a terminálon konténer leadása és rakott konténer felvétele esetén a műszaki bevizsgáló állomásnál lehetséges. Amennyiben a konténer nem leadható, vagy felvehető a terminálon, akkor a bevizsgáló állomás mellett lévő tehergépkocsi parkolóhelyen lehet várakozni a probléma megoldásáig.

Üres konténer felvétele esetén a tehergépkocsival a terminálon az irodaépülethez közel, a kijárati sáv mellett lehet megállni kizárólag az adminisztratív ügyintézés erejéig.

Tehergépjárművel a terminálon rakodásra várakozni kizárólag a terminál rakfelvigyázói által megjelölt helyen, a tárolótéren felfestett jelöléseket és a KRESZ-t figyelembe véve lehet.

Tehergépjárművel rakodásra várakozni a tárolóterületen a rakodási műveleti területhez legközelebb, a konténerek mellett egy sorban lehetséges.

A több sorban egymás mellett történő várakozás tilos. Tilos megállni, rakodásra várakozni, eltorlaszolni vagy a rakodógépek mozgását akadályozni a közlekedő útvonalakon.

A terminál egész területén – beleértve az irodaterületeket is - csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni.

A rakodógépek hatósugarában tartózkodni TILOS!

Rakodógépre felmászni, rakodógépen utazni tilos!

Felemelt teher alatt tartózkodni, vagy gépjárművel felemelt teher alatt áthajtani tilos!

A terminál területén írásos engedély nélkül fényképezni tilos!

A terminál területén hulladékot csak a kijelölt hulladéktárolókban szabad elhelyezni. Szemetelni tilos!

A terminál területén láthatósági mellény viselete kötelező.

Baleset esetén hívja a következő telefonszámokat: +36-1-278-3157, +36-1-278-3232

Kérjük a fenti szabályok szigorú betartását!

A fenti szabályokat megsértőket a Terminál területéről kitilthatja.

Köszönjük együttműködésüket!